İngilizce Mülakat Soruları

1. Can you tell me a little about yourself?
Kendinizden biraz bahseder misiniz?
2. Why are you leaving your last job? 
Son işinizden neden ayrılmak istiyorsunuz?
3. What is your greatest weakness?
En zayıf yönünüz nedir?
4. What is your greatest strength?
En güçlü yönünüz nedir?
5. Where do you see yourself being in 3-5 years from now?
Kendinizi 3-5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?
Facebook Comments